SGW

SGW  Bathmen – zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2020

Het vraagprogramma is te vinden op www.startlijsten.nl

Vanaf dinsdag 1 september 2020 kan men zich inschrijven, uitsluitend via MijnKNHS. Sluitingsdatum inschrijving: dinsdag 20 oktober 2020 of eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.
_________________________________________________________________________________

Planning:
Zaterdag 31 oktober:
* Pony’s B cat. D-E, met dressuur
* Pony ‘s L cat. C / D-E
* Pony ‘s M cat. D-E
* Paarden B met dressuur

Zondag 1 november:
* Paarden B zonder dressuur
* Paarden L
* Paarden M

_________________________________________________________________________________

Je inschrijving is pas definitief zodra de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen. Het verschuldigde inschrijfgeld kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL35 RABO 0305 7545 80, t.n.v. R.V. Bathmen, inzake SGW, o.v.v. naam ruiter en paard, klasse en vereniging naam en rubrieknummer. Het inschrijfgeld is inclusief de bijdrage aan het Eventing Safety Fonds van € 2,50. Bij afmelding na sluitingsdatum tot 7 dagen voor de wedstrijd krijgt de deelnemer 50% van het inschrijfgeld retour mits de vrijgekomen startplaats opgevuld kan worden. Bij afmelding in de 7 dagen voor de wedstrijd krijgt de deelnemer geen inschrijfgeld terugbetaald. Bij “no show” (niet aanwezig zijn zonder af te melden) wordt de deelnemer bij de KNHS aangemeld door de wedstrijdorganisatie voor een administratieve maatregel. Het inschrijfgeld met eventuele opslagen blijft te allen tijden verschuldigd aan de wedstrijd gevende organisatie. Zie artikel 43 van het algemene wedstrijdreglement van de KNHS. Ook deelnemers op de wachtlijst dienen zich af te melden.

De gedrags- en hygïeneregels die voor iedereen gelden:

  • Vermijd drukte
  • Was je handen vaak met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes of 1 paardlengte) afstand van elkaar
  • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
  • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis
Share This