SGW

SGW Bathmen 2023 – Zaterdag 28 en Zondag 29 oktober 2023

Planning:

Zaterdag 28 oktober:

* Pony’s B cat. D-E, met dressuur

* Pony ‘s L cat. C / D-E

* Paarden B met dressuur

* Paarden B zonder dressuur

Zondag 29 oktober:

* Paarden B zonder dressuur

* Paarden L

* Paarden M

* Pony ‘s M cat. D-E (bij minimaal 10 deelnemers)

_________________________________________________________________________________________________________________

Startdatum inschrijving: vanaf donderdag 14 september 2023 worden inschrijvingen geaccepteerd, uitsluitend via MijnKNHS.

Sluitingsdatum inschrijving: donderdag 19 oktober 2023 of eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Inschrijving start op donderdag 14 september 2023, uitsluitend via Mijn KNHS;

Inschrijving is pas definitief zodra de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen. Het verschuldigde inschrijfgeld kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL35 RABO 0305 7545 80, t.n.v. R.V. Bathmen, inzake SGW, o.v.v. naam ruiter en paard, klasse.

De startlijsten zullen uiterlijk 26 oktober 2023 worden gepubliceerd op: www.startlijsten.nl. De starttijden worden niet door de organisatie aan de ingeschreven deelnemers verzonden.

De wedstrijd voor zowel de paarden als pony’s wordt volgens de reglementen en richtlijnen voor de samengestelde wedstrijden verreden onder auspiciën van de KNHS.

Met dit door de KNHS goedgekeurde vraagprogramma voldoen parcours en hindernissen aan de regelgeving voor crossbouw van de KNHS.

Verdere informatie is te vinden in het vraagprogramma.

Aanmelden Oefencross / Training

    Share This